καθομολογεῖτε

καθομολογεῖτε
καθομολογέω
confess
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
καθομολογέω
confess
pres opt act 2nd pl
καθομολογέω
confess
pres ind act 2nd pl (attic epic)
καθομολογέω
confess
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
καθομολογέω
confess
pres opt act 2nd pl
καθομολογέω
confess
pres ind act 2nd pl (attic epic)
καθομολογέω
confess
imperf ind act 2nd pl (attic epic)
καθομολογέω
confess
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”